Z okazji Jubileuszu  480 lat Lubartowa Lubartowskie Towarzystwo Regionalne wydało publikację Gawędy o przeszłości Lubartowa – kiedy Lubartów był Lewartowem. Trzy egzemplarze tego wydawnictwa wzbogaciły księgozbiór regionalny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Dziękujemy!

Webinarium prowadzone przez Goodbooks, a dotyczące programów grantowych m.in. „Patriotyzm jutra 2023”, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski. Wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Jego celem jest pomoc w ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski, angażujący i niebanalny.

9 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Lubartowie odbyło się szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych powiatu lubartowskiego, które otworzył Starosta Lubartowski p. Tomasz Marzęta. Na spotkaniu obecny był również dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie p. Tadeusz Sławecki. O różnych rodzajach promocji książki i czytelnictwa przy pomocy współczesnych mediów opowiedziała dr hab. Anita Has-Tokarz, prof. uczelni – doktor habilitowany nauk humanistycznych. Podsumowano również działalności placówek w bieżącym roku i omówiono plany na 2022 rok.
Szkolenie zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie.

Do dnia 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lubartowie obejrzeć można wystawę przygotowaną przez członków Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) z okazji 85-lecia SBP na Lubelszczyźnie.
Celem ekspozycji jest przybliżenie mieszkańcom i czytelnikom historii oraz zakresu działań na przestrzeni 85 lat funkcjonowania. Jest to także okazja by promować czytelnictwo i biblioteki.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie złożyła deklarację przystąpienia do ACADEMIKI CZYLI cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Umożliwia ona dostęp do ok. 1,4 mln dokumentów zeskanowanych przez Bibliotekę Narodową. Można w niej znaleźć pełne teksty monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.
W przeciwieństwie do klasycznych wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie z Academiki nie wymaga oczekiwania na przesłanie publikacji pocztą, lecz umożliwia jej natychmiastowe wyświetlenie na terminalu.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie informują o odwołaniu IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Szanowni Czytelnicy i użytkownicy.

    Decyzją Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie w porozumieniu z organizatorem, oraz wcześniejszej konsultacji z inspektorem sanitarnym z dniem 6 maja 2020 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zostaje uruchomiona w ograniczonym zakresie. Działalność ze względów bezpieczeństwa na początku będzie ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru.

 

   Opieka instrukcyjno – metodyczna nad siecią bibliotek prowadzona będzie zdalnie, mailowo i telefonicznie. Zaleca się zarówno użytkownikom jak i bibliotekarzom przebywanie w bibliotece w maseczce i rękawicach.

Szanowni Państwo

  W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 (COVID 19) sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym  zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. W związku z powyższym Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie od 12 do 25 marca 2020 roku będzie zamknięta dla czytelników. Więcej informacji pod nr telefonu 818543941

Podkategorie

Wśród ogromnej ilości książek na bibliotecznych półkach trudno czasem dokonać wyboru. Dlatego z myślą o młodych czytelnikach w różnym wieku przygotowaliśmy listy hitów, nowości, książek nagrodzonych. Mamy nadzieję, nasze podpowiedzi okażą się przydatne

Więcej o: Polecane