Z okazji Jubileuszu  480 lat Lubartowa Lubartowskie Towarzystwo Regionalne wydało publikację Gawędy o przeszłości Lubartowa – kiedy Lubartów był Lewartowem. Trzy egzemplarze tego wydawnictwa wzbogaciły księgozbiór regionalny Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie. Dziękujemy!