Moderatorzy Dyskusyjnych Klubów Książki w dniu 21 października uczestniczyli w szkoleniu zorganizowanym przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Lublinie.
O literaturze francuskiej, zarówno klasyce jak i nowościach opowiadała Sylwia Sawicka, absolwentka filologii romańskiej na Uniwersytecie Warszawskim, doktor literaturoznawstwa w dziedzinie „Literatury frankofońskie pozaeuropejskie”. Odznaczona orderem Kawalera Palm Akademickich za zasługi na rzecz kultury Francji. Współzałożycielka wydawnictwa Polarny Lis gdzie zajmuje się wyszukiwaniem tytułów do publikacji, koordynacją prac redakcyjnych oraz tłumaczeniami.