26 marca odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu Powiatowy Czytelnik Roku 2023, którego organizatorem jest Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Wzięły w nim udział wszystkie biblioteki publiczne z terenu powiatu lubartowskiego. Celem konkursu było zachęcenie mieszkańców do regularnych spotkań z literaturą, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych oraz promocja usług bibliotecznych w lokalnym środowisku. Nagrody wręczał Jacek Pożarowszczyk Wicestarosta Lubartowski.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
Życzmy, aby ten wyjątkowy czas
Był pełen wiary, nadziei i miłości,
A spotkania w gronie najbliższych
Upływały w miłym, wiosennym nastroju.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie przygotowuje się do akcji Żonkile. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia 81. Rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. „Wiedza o przeszłości pozwala lepiej zrozumieć współczesność i uniknąć błędów w przyszłości”.

Księgozbiór regionalny biblioteki wzbogacił się o nową pozycję pt. Strój lubartowski. Jest to drugi tom serii Stroje Tradycyjne Województwa Lubelskiego autorstwa Marioli Tymochowicz. Monografia zawiera opisy tradycyjnego stroju oraz bogaty materiał ikonograficzny.

Biblioteka otrzymała bezpłatny egzemplarz publikacji Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu (1822-1882). Została ona przygotowania przez Fundację Ośrodka KARTA w Roku Ignacego Łukasiewicza i jest poświęcona życiu tego wybitnego Polaka.

27 lutego w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się warsztaty szkoleniowe dla dyrektorów i pracowników bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył Pan Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski. Biblioteki utworzyły Powiatowe Konsorcjum Bibliotek – wspólny księgozbiór audiobooków dostępnych dla czytelników, który zostanie uruchomiony w najbliższym czasie.  Podsumowano również działalność placówek w roku ubiegłym zarówno na tle powiatu jak i województwa. 

Kolejny kurs dzięki któremu można nauczyć się notować przejrzyście i atrakcyjnie. To podstawy myślenia wizualnego pozwalające organizować wiedzę i lepiej zapamiętywać to, co ważne.

Na stronie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dostępne są kursy e-learningowe m.in. dla bibliotekarzy. Zawierają wiele ważnych i przydatnych informacji a można je realizować w dowolnym momencie. Po zakończeniu każdego z nich uczestnik otrzymuje certyfikat.