Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie bierze udział w cyklu 8 szkoleń w ramach zadania „Biblioteka równych szans” - dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pierwsze z nich pt. „Osoby z niepełnosprawnością wzroku” odbyło się 20 kwietnia. Szkolenia prowadzą trenerzy Fundacji Kultury bez Barier.
Po zakończeniu cyklu webinariów Powiatowa biblioteka Publiczna w Lubartowie przeprowadzi szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego dotyczące obsługi i pracy z osobami niepełnosprawnymi.