Szanowni Państwo

  W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2 (COVID 19) sztab kryzysowy z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym  zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, teatrów, muzeów, kin, bibliotek oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. W związku z powyższym Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie od 12 do 25 marca 2020 roku będzie zamknięta dla czytelników. Więcej informacji pod nr telefonu 818543941

Szanowni Czytelnicy i użytkownicy.

    Decyzją Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubartowie w porozumieniu z organizatorem, oraz wcześniejszej konsultacji z inspektorem sanitarnym z dniem 6 maja 2020 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zostaje uruchomiona w ograniczonym zakresie. Działalność ze względów bezpieczeństwa na początku będzie ograniczała się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru.

 

   Opieka instrukcyjno – metodyczna nad siecią bibliotek prowadzona będzie zdalnie, mailowo i telefonicznie. Zaleca się zarówno użytkownikom jak i bibliotekarzom przebywanie w bibliotece w maseczce i rękawicach.

Starostwo Powiatowe w Lubartowie i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie informują o odwołaniu IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie złożyła deklarację przystąpienia do ACADEMIKI CZYLI cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych. Umożliwia ona dostęp do ok. 1,4 mln dokumentów zeskanowanych przez Bibliotekę Narodową. Można w niej znaleźć pełne teksty monografii, podręczników, skryptów, artykułów oraz całych numerów czasopism.
W przeciwieństwie do klasycznych wypożyczeń międzybibliotecznych korzystanie z Academiki nie wymaga oczekiwania na przesłanie publikacji pocztą, lecz umożliwia jej natychmiastowe wyświetlenie na terminalu.

Do dnia 18 czerwca w Starostwie Powiatowym w Lubartowie obejrzeć można wystawę przygotowaną przez członków Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) z okazji 85-lecia SBP na Lubelszczyźnie.
Celem ekspozycji jest przybliżenie mieszkańcom i czytelnikom historii oraz zakresu działań na przestrzeni 85 lat funkcjonowania. Jest to także okazja by promować czytelnictwo i biblioteki.