8 maja bibliotekarze uroczyście obchodzą swoje święto. Z tej okazji 8 maja Lubartowskie Koło Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie zorganizowali wyjazd integracyjny dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego.
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek rozpoczął się od wizyty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Abramowie, gdzie wójt Gminy Abramów pan Marek Kowalski przywitał przybyłych i złożył wszystkim życzenia. Tam też odbyła się oficjalna części spotkania. Wręczono listy jubileuszowe podpisane przez Pana Tomasza Marzędę - Starostę Lubartowskiego oraz kwiaty.

Z okazji uroczystości Powiatowego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek pragniemy złożyć serdeczne gratulacje oraz podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury w środowisku lokalnym.
Życzymy wszystkim Pracownikom Bibliotek spełnienia w pracy, ciekawych pomysłów, sukcesów w realizacji zamierzeń, zdrowia i nieustającej pogody ducha. Dopełnieniem tego niech będzie szacunek społeczeństwa i pomyślność w Państwa życiu osobistym.

12 kwietnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy z powiatu lubartowskiego. Spotkanie krótkim wystąpieniem otworzył Pan Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski.
Tematem szkolenia był promocja dokumentu ONZ dotyczącego realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju przez biblioteki. Poprzez dostęp do informacji, przyjazną przestrzeń, kwalifikacje pracowników oraz bogatą ofertę skierowaną do czytelników biblioteki mogą stać się partnerami do wspólnego działania i wspierania zrównoważonego rozwoju w sektorze gospodarczym i społecznym kraju oraz regionu.