11 października dzieci z 3 i 4 grupy przedszkolnej z Michowa słuchały bajki pt. Coppelia do muzyki Leo Delibes. Spotkanie odbyło się w ramach programu „Bajki baletowe w bibliotece”, który koordynuje Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie. Zarówno historia przeczytana przez prowadzącą Renatę Jakimiuk jak i rekwizyty związane z baletem wzbudziły duże zainteresowanie słuchaczy. Wydarzenie jest finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Przestrzenie Sztuki, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem Programu Przestrzenie Sztuki jest Centrum Kultury w Lublinie.

 

28 kwietnia w Sali Rycerskiej Pałacu Sanguszków odbyło się szkolenie dla dyrektorów bibliotek publicznych z powiatu lubartowskiego. Spotkanie swoim wystąpieniem otworzył Pan Tomasz Marzęda Starosta Lubartowski. Obecny był również senator Stanisław Gogacz.  Tematem szkolenia było przygotowywanie wniosków do projektów m.in. „Równać szanse” i „Partnerstwo dla książki”. Uczestnicy opowiadali również o programach realizowanych we własnych bibliotekach.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo i zapraszamy za rok!