19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje akcję społeczno – edukacyjną Żonkile. Od początku towarzyszy jej hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty i potrzebę dialogu ponad podziałami. Symbolem tej pamięci jest żółty żonkil.