Biblioteki publiczne z powiatu lubartowskiego otrzymają kolorowe komplety książeczek dla dzieci w języku ukraińskim. Zestawy liczą 16 tytułów i są darem z Instytutu Książki przekazanym w celu udostępniania obywatelom Ukrainy chroniącym się na terenie Polski w związku z agresją Rosji.