Drukuj

Dane kontaktowe:

ul. Lubelska 36

21-100 Lubartów

tel: 81 855 37 69 (Dyrektor, Biuro), 81 855 22 35 (Wypożyczalnia, Czytelnia)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Adam Banucha

Pracownicy: Andrzej Rybak,Barbara Bandura, Barbara Mazurek, Zuzanna Kaczorowska, Dorota Rybak, Teresa Kowalik

Historia:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Mickiewicza kontynuuje dzieło pierwszej publicznej biblioteki w Lubartowie, którą była Biblioteka Polskiej Macierzy Szkolnej. Została ona otwarta dla czytelników 27 września 1909 roku w budynku przy ulicy Lubelskiej 16. Księgozbiór liczył wówczas 437 tomów, a wypożyczanie było odpłatne.

Opiekunką księgozbioru i bibliotekarką została Stanisława Kosior. Znaczna część książek z tamtego okresu zachowała się do dnia dzisiejszego. Biblioteka w owych latach udostępniała także czasopisma. Niestety, w czasie I wojny światowej, część zbiorów uległa zniszczeniu. W 1917 roku, staraniem inspektora szkolnego Michała Dubaja, biblioteka wznowiła swoją działalność. Mieściła się wówczas przy ulicy Lubelskiej 24. Nową bibliotekarką została Janina Łaszczówna. Z chwilą reaktywowania Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, 13 stycznia 1926 r. do Zarządu Macierzy wszedł ks. Aleksander Szulc, który w roku 1930 przejął kierownictwo biblioteki, a funkcję bibliotekarki powierzono Helenie Polakównej. Placówka zmieniała lokale, mieściła się kolejno przy ulicy Lubelskiej 16, a później przy ulicy Legionów 15. Utrzymywana była przede wszystkim przez miejscowe Koło Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1935 r. dzięki subwencji Magistratu zrezygnowano z opłat abonamentowych czytelników. Powiększał się też księgozbiór (np. w 1931 r. liczył około 2000 woluminów).  W roku 1931 z biblioteki korzystało 318 czytelników (tj. 4,1 % mieszkańców Lubartowa), ale w roku 1939 zanotowano już 544 czytelników.

    W czasie okupacji niemieckiej bibliotece udało się prowadzić działalność aż do 1942 roku. Później znaczna część księgozbioru została ukryta przez ks. Aleksandra Szulca i jego współpracowników: Jadwigę Kęcik, Marię Iwanos (nauczycielki), Józefa Dereckiego i innych. Dzięki konspiracyjnym działaniom ks. Szulca, księgozbiór w okresie okupacji nie doznał większych strat.

    W 1948 roku biblioteka przeszła pod Zarząd Miejskiej Rady Narodowej. Oficjalne jej otwarcie nastąpiło 15 stycznia 1949 roku. Księgozbiór liczył wówczas 4200 woluminów. Nadano jej nazwę: Publiczna Biblioteka Miejska im. A. Mickiewicza w Lubartowie. Mieściła się przy ulicy Żabiej 3 (później przy ul. 25 Października 5 – teraz Legionów, następnie przy ul. Cmentarnej 10 i obecnie przy ul. Lubelskiej 36). Pierwszą bibliotekarką po wojnie była Zofia Romańska, która z pełnym oddaniem przepracowała 30 lat (do 1978 r.). Następnie jej miejsce zajęła Alicja Rokicka (pracowała do emerytury w 2003 roku).

Biblioteka przechodziła różne zmiany organizacyjne. W 1955 roku została połączona z Powiatową Biblioteką, a w 1975 roku stała się częścią Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Od l stycznia 1992 roku jest biblioteką samorządową.

    Do dziś zachowało się w jej zbiorach około 1000 książek z czasów Biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej. Najstarsze woluminy pochodzą z pierwszej połowy XIX wieku.

    W okresie Polski Ludowej Lubartów rozwijał się dosyć prężnie, przybywało mieszkańców, rosły potrzeby czytelnicze. Już w 1957 roku powstał Oddział dla Dzieci przy ulicy Lubelskiej 24. Pracowała tam bibliotekarka Bronisława Bielecka, w czytelni zaś Leokadia Gągalska-Grądek.

    Wydarzeniem kulturalnym dla mieszkańców Lubartowa był 1969 rok. Przy ulicy 3 Maja 2/92, w bloku mieszkalnym, otwarta została nowa biblioteka – Filia nr l. Pierwszą kierowniczką tej placówki została Elżbieta Świętońska. Po trzech latach funkcję tę przejęła Urszula Sławecka, następnie Grażyna Tomasiak, a od 1985 roku kieruje nią Hanna Pytka. W 1985 roku zorganizowany został kolejny oddział – Filia nr 2, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Cichej 6. Od początku Filią nr 2 kieruje Grażyna Tomasiak. W tym miejscu warto przypomnieć nazwiska lubartowskich bibliotekarzy, którzy zajmowali kierownicze stanowiska: w latach 1949-1955 Zofia Romańska (kierownik Publicznej Biblioteki Miejskiej im. A. Mickiewicza); w latach 1946-1960 Wiktoria Zięba (kierownik Biblioteki Powiatowej, zaś od 1955 roku kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1960-1968 Jan Smolarz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Mickiewicza); w latach 1968-1972 Helena Jednacz (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej); w latach 1972-1979 Bogusław Meleszczuk (kierownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej), zaś od roku 1975 dyrektor Oddziału Terenowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie). Od 1979 roku stanowisko kierownicze objęła Zofia Skomorowska, która pracowała do maja 2001 roku, następnym dyrektorem został Marek Danielkiewicz. Od 2009 roku funkcję tą pełni Adam Banucha.

    W 1992 roku Filia nr 1 została przeniesiona do budynku po żłobku przy ulicy 3 Maja 24a, natomiast w 1993 roku Filia nr 2 została połączona ze zlikwidowanym Oddziałem dla Dzieci, który znajdował się przy ulicy Legionów 5. Władze samorządowe zdecydowały o nowej lokalizacji Filii nr 2 na osiedlu przy ulicy ks. J. Popiełuszki 10a. W tym samym roku biblioteka główna przeniesiona została z budynku przy ulicy Cmentarnej 10 do znacznie większego przy ulicy Lubelskiej 36. Zmiany lokalowe dokonane w tym czasie okazały się bardzo korzystne dla czytelników.

    Biblioteka oprócz udostępniania zbiorów prowadzi różnorodną działalność kulturalno-oświatową. Tu odbywają się imprezy, spotkania, sesje literackie, promocje książek, lekcje biblioteczne. Z powodzeniem funkcjonuje Galeria przy ulicy Lubelskiej 36 i Mała Galeria w Filii nr 2, gdzie twórcy prezentują swoje prace. Wspomnieć należy o zbiorowych wystawach twórczości plastycznej i literackiej. Biblioteka nawiązała bliskie kontakty z wieloma twórcami związanymi z książką. Nie sposób wymienić wszystkich, z którymi spotkali się czytelnicy.

    Aktualnie lubartowski czytelnik ma możliwość korzystania z trzech placówek bibliotecznych, w których znajduje się ok. 80 tysięcy książek, duży zestaw prasy (łącznie 100 tytułów), dokumenty życia społecznego i regionalia. Z bibliotek korzysta prawie 6,5 tysiąca czytelników (co czwarty mieszkaniec). W filiach są oddziały dla dzieci. W każdej placówce wydzielona jest czytelnia wyposażona w wydawnictwa informacyjne i czasopisma do korzystania na miejscu. Od lat biblioteka zatrudnia wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Od 2002 r. udostępnione są stanowiska internetowe oraz najnowsze publikacje z tej dziedziny. W 2003 roku udostępniono księgozbiór w języku angielskim – pierwsze 100 tytułów.

    Historia Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie ma swoją bogatą literaturę. Przykładowo warto przypomnieć chociażby takie pozycje jak: A. Kosior „Jubileusz Biblioteki. 35 lat Biblioteki Miejskiej w Lubartowie” („Bibliotekarz Lubelski” 1984 nr 1-4 s. 26-32), Z. Romańska „Wspomnienie” („Bibliotekarz Lubelski” 1984 nr 1-4 s. 38-41), Z. Skomorowska „Lubartowskie biblioteki” („Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1993 s. 125-134), J. Smolarz „Biblioteczne reminiscencje dokumentalne. Zarys rozwoju bibliotek publicznych w Lubartowskiem do roku 1944” („Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1980 s. 109-133), J. Smolarz „Biblioteki” („Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1975 s. 56-71), W. Zięba „Pierwsza biblioteka w Lubartowie i dalszy jej rozwój” („Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1959 s. 32), W. Zięba „Rozwój czytelnictwa w powiecie lubartowskim do roku 1948” („Lubartów i Ziemia Lubartowska” 1956 s. 30) i wiele artykułów prasowych autorstwa Marka Danielkiewicza, Teresy Dras, Marii Dobosiewicz, Mieczysława Kościńskiego i innych.

Godziny otwarcia:

Czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 18.00

Środa, sobota w godz. od 10.00 do 15.00

Filie biblioteczne:

Filia biblioteczna Nr 1

Ul. 3 Maja 24a, 21-100 Lubartów

Tel.81 855 28 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 18.00

Środa w godz. od 10.00 do 15.00

Kierownik Hanna Pytka

Pracownicy Bożena Burek, Wiesława Iwan

Filia biblioteczna Nr2

Ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubartów

Tel.81 855 37 13

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Czynna poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. od 10.00 do 18.00

Środa w godz. od 10.00 do 15.00

Kierownik Grażyna Tomasiak

Pracownicy Ewa Myka, Anna Wróblewska

 

Kategoria: Nasze biblioteki