Drukuj

Dane kontaktowe:

ul. Batorego 4

21-110 Ostrów Lubelski

Tel. 81 852 00 81

Dyrektor Katarzyna Zalewska

Pracownik Celina Rapa

Historia:

    Źródła wspominają, że przy parafii Ostrów działała szkółka elementarna i przy niej istniała biblioteka. 10 października 1899 roku w Ostrowie Siedleckim otwarto bibliotekę, chociaż inne źródła podają datę 1894 rok. Była to jedna z rosyjskich bibliotek publicznych na terenie siedleckiej dyrekcji szkolnej.

Została założona w drugim rzucie 12 bibliotek, które otrzymały po 193 książki. W 1903 roku placówka posiadała 337 woluminów, w tym 38 % o treści religijnej. Rosyjska biblioteka przyszkolna była też w Kolechowicach. W 1912 roku posiadała 489 woluminów. W okresie międzywojennym ostrowska biblioteka działała przy kościele parafialnym. Prowadziła ją młodzież z katolickiego stowarzyszenia.

    Kwestionariusz statystyczno-sprawozdawczy z 1950 r. wspomina o bibliotece szkolnej przy siedmioklasowej szkole podstawowej. Założenie biblioteki szkolnej, jako nowej, powojennej, datuje się na 1945 r. Pierwszego października 1947 r., nauczycielka i kierowniczka biblioteki szkolnej w Ostrowie Lubelskim Janina Delorm przekazała część księgozbioru, nieprzydatnego bibliotece szkolnej Bolesławowi Misiuk – kierownikowi świetlicy Koła Młodzieży Wiejskiej „Wici”. Kierownikiem biblioteki publicznej została Helena Czesława Korol. Jednostka zajmowała lokal w budynku prywatnym. Książnica wówczas była czynna 2 razy w tygodniu po 3 godziny. Księgozbiór na koniec 1947 r. wynosił 270 woluminów, a na koniec 1948 r. liczył 612 woluminów. Czytelników w wieku 14-17 lat było 20, a powyżej 18 lat – 91. Biblioteka posiadała dwa punkty biblioteczne – w Kolechowicach i Jamach. Za korzystanie z księgozbioru pobierano opłaty – 10 zł płaciła młodzież, zaś dorośli 20 zł.

    W latach 1958 – 1963 biblioteka zajmowała lokum przy ul. Czerwonego Krzyża. Wypożyczanie książek było bezpłatne. Kierownikiem był Franciszek Lewacki, z wykształcenia bibliotekarz. Następnym pomieszczeniem dla biblioteki był budynek Miejskiego Domu Kultury, który został oddany do użytku we wrześniu 1963 r. W budynku mieściły się także: klub „Ruch”, kino Tęcza. W 1975 r. do Gminnego Ośrodka Kultury dobudowano skrzydło i przeznaczono cały parter, tj. 2 pomieszczenia na bibliotekę. Kierownikiem placówki nadal był Franciszek Lewacki (do 4 kwietnia 1980 r.). Została zatrudniona druga osoba jako pomoc biblioteczna.

    Następnym kierownikiem Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej została p. Elżbieta Latkowska, wykształcenie wyższe pedagogiczne i  pracowała od 4.IV 1980 do 31.X.1987 r.W dniu 1. II .1983r. do biblioteki została  przyjęta p. Danuta Drabik, wykształcenie bibliotekarskie, na stanowisku kierowniczym pracowała od 1.XI.1987 r.. do  1.IV. 1994 r.

    Do biblioteki Ostrów podlegały 2 filie: Rozkopaczew z punktami

 i Kolechowice.  Na terenie gminy Ostrów  znajdowało się 5 punktów bibliotecznych :w Jamach, w Kaznowie, w Rozkopaczewie, w Rudce Kijańskiej, w Wólce Starej   

     W 1994 r. biblioteka została połączona z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Centrum Kultury. Zaś od roku 2007 jest samodzielną Samorządową Biblioteką Publiczną.

    Rada Miejska w 1999 r. na skutek reformy administracyjnej Policji, postanowiła przenieść bibliotekę do nowego lokum tj. Przedszkola, by tym sposobem dać miejsce nowo powstałej Rejonowej Policji. Od   29 III 1999 r. biblioteka mieści się we wschodnim skrzydle   budynku Przedszkola do dnia dzisiejszego. Biblioteka zajmuje 3 sale o takiej samej pow. tj ok. 70 m2,  i mieszczą się w niej: wypożyczalnia,  czytelnia i muzeum.  

Godziny otwarcia:

Czynna w poniedziałek w godz. od 8.00 do 18.00

Od wtorku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Filie biblioteczne:

Filia biblioteczna w Rozkopaczewie

Rozkopaczew, 21-110 Ostrów Lubelski

Tel. 81 852 20 42

Czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00

Pracownik  Danuta Drabik

Filia biblioteczna w Kolechowicach

Kolechowice, 21-110 Ostrów Lubelski

Tel. 81 852 00 46

Czynna poniedziałek, czwartek w godz. od 11.00 do 15.00

Wtorek, środa, piątek w godz. od 9.00 do 13.00

Pracownik Monika Sieńczyk 

 

Kategoria: Nasze biblioteki