Dane kontaktowe:

ul. 22 Lipca 2

21-143 Abramów

tel. 81 852 50 01 wew.41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Elżbieta Kozdruń

Historia:

Biblioteka w Abramowie została założona w 1950 roku. Księgozbiór był skromny, w pierwszym roku działalności biblioteki liczył 964 woluminów. Z czasem przybywało książek i czytelników. Rok 1955 był rekordowym pod względem czytelników, których zanotowano 1346. Księgozbiór liczył zaś 3030 woluminów. Powstawały także punkty biblioteczne i w 1955 roku było ich dziewięć.

    Pierwszym pracownikiem biblioteki był Józef Sikora. Prowadził bibliotekę do roku 1958. Następnie pracowali: Lucjan Korzeniowski, Alicja Dębska, Maria Podleśna, Barbara Mitura, Krystyna Gontarczyk, Krystyna Pawelec, Marta Wójcik, Urszula Cwajda i od 1983 roku Elżbieta Kozdruń.

    Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokale, były to najczęściej mieszkania prywatne oraz sala w remizie OSP. Lokale te były ciasne, niedostatecznie ogrzewane i znacznie oddalone od „centrum” wsi oraz szkół, co było przyczyną zmiennych statystyk czytelniczych. Od stycznia 1993 roku biblioteka mieści się w budynku Urzędu Gminy i zajmuje dwa pomieszczenia: wypożyczalnie o powierzchni 40 m2 i czytelnię o powierzchni 26 m2. Lokalizacja korzystnie wpłynęła na rozwój czytelnictwa, zwłaszcza zwiększyły się odwiedziny osób spoza Abramowa, którzy załatwiając sprawy w urzędzie „po drodze” zachodzą do biblioteki. Również dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum mają bliżej do biblioteki. Osobna czytelnia pozwala też na organizowanie grupowych imprez i spotkań.

    Do sieci Gminnej Biblioteki Publicznej oprócz punktów bibliotecznych należały również filie. Pierwsza z nich została założona w 1955 roku w Wypnisze, obecnie gmina Michów. W roku 1960 filię przeniesiono do Michałówki z księgozbiorem liczącym 1969 wol. Pracę tam podjął Aleksander Wójcicki. Filia początkowo mieściła się w budynku prywatnym, następnie przez wiele lat w świetlicy wiejskiej i znowu w budynku prywatnym. Losy tej biblioteki były trudne, wędrowała z Wypnichy do Michałówki, Stanisławowa Dużego i znowu do Michałówki, zaś w 1980 roku do wsi Wielkie. We wszystkich wymienionych wsiach było niewiele osób czytających.. W 1988 roku decyzją Naczelnika Gminy Abramów filia biblioteczna w Wielkiem została przekazana gminie Firlej , do Sobolewa, gdzie wkrótce spłonęła.

        Drugą filię biblioteczną na terenie gminy Abramów zorganizowano w 1960 roku w Wielkolesie. Bibliotekarką została Łucja Wawer. W pierwszym roku działalności zgromadzono 1540 wol. i zarejestrowano 165 czytelników. Biblioteka zmieniała wielokrotnie lokale – budynki prywatne. Od 1989 roku zajmowała lokal jednoizbowy w remizie OSP. Zmniejszający się zasięg czytelnictwa nie sprzyjał polepszeniu warunków lokalowych. Rok 1995 był krytyczny dla tej placówki, została zlikwidowana. Jednak po dwóch latach wznowiono działalność tej filii w szkole podstawowej. Nowa lokalizacja oraz praca nowego pracownika – Marianny Zaworskiej pomyślnie wpłynęły na wyniki czytelnicze. Od 2005 roku pracownikiem filii jest Małgorzata Bogusz.

    Obecnie Gminna Biblioteka Publiczna oprócz filii w Wielkolesie posiada również trzy punkty biblioteczne: w Ciotczy prowadzony przez Ewę Drozd, w Dębinach przez Mariannę Nankiewicz oraz w Wielkiem przez Katarzynę Siudaj.

Cała praca biblioteki nastawiona jest głównie na obsługę środowiska lokalnego i to zarówno pod względem usług czytelniczych i informacyjnych, jak i pod względem zaspokajania doznań estetycznych, kształtowania pożytecznych zainteresowań wśród dzieci i młodzieży oraz zaspokajania potrzeby rozrywki i kontaktów towarzyskich.

    Począwszy od doboru i zakupu zbiorów biblioteka dba o dostosowanie księgozbioru do potrzeb społeczności lokalnej, a tutaj ważne jest rozeznanie w zainteresowania i potrzebach edukacyjnych zarówno obecnych czytelników jak i przyszłych. Również tytuły prenumerowanych czasopism dobierane są zgodnie z potrzebami użytkowników.

   Rośnie rola biblioteki jako ośrodka informacji, dlatego biblioteka stara się rozszerzać tą działalność. Dużą pomocą służą tu komputery wraz z dostępem do Internetu, który jest nieskończonym źródłem informacji a rolą bibliotekarza jest skierowanie użytkownika na właściwe poszukiwania.

     Biblioteka prowadzi działalność kulturalno-oświatową, poszerzając zakres działań na formy bardziej otwarte dla ogółu społeczeństwa. Szczególną uwagę skupia na pracy z dziećmi, które od najmłodszych lat  są przysposabiane do korzystania ze zbiorów. Przeważnie odbywa się to w grupach zorganizowanych przy współpracy z nauczycielami, którzy przychodzą z całymi klasami na wycieczki i lekcje biblioteczne. Dla wszystkich uczniów organizowane są różne konkursy, quizy, imprezy rozrywkowe, wycieczki. Biblioteka często organizuje wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci, inne wystawy i wystawki okolicznościowe.

Od 2000 roku przy GBP działa Klub 4 – H, którego członkowie na zajęciach uczą się tworzenia czegoś pożytecznego oraz rozwijają umiejętności współżycia w grupie.

Na miarę swoich możliwości biblioteka stara się podejmować liczne inicjatywy służące dorosłym użytkownikom. Zorganizowała wernisaże malarstwa: dwóch lubelskich artystek Ewy Bzickiej i Ewy Anny Nestorowicz oraz miejscowej nauczycielki – Reginy Wiśniewskiej, wystawę prac Heleny Kołodziej – twórczyni ludowej – z okazji 30-lecia działalności artystycznej, Była współorganizatorem konkursu „Najpiękniejszy ogród kwiatowy i wypoczynkowy oraz ukwiecony balkon”, współorganizuje festyn „Święto Abramowa”.

Biblioteka jest szczególnie zaangażowana w różne działania związane z regionalizmem, od wielu lat podejmuje różne inicjatywy związane z upowszechnianiem wiedzy o regionie oraz jego promocją.

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30

W piątek w godz. 10.00 - 18.00

Punkty biblioteczne:

Punkt biblioteczny w Ciotczy.

Mieści się w domu prywatnym. Prowadzi go Ewa Drozd.

Punkt biblioteczny w Dębinach.

Mieści się w domu prywatnym. Prowadzi go Marianna Nankiewicz.

Punkt biblioteczny w Wielkiem.

Mieści się w Szkole Podstawowej. Prowadzi go Katarzyna Siudaj.