Drukuj

Dane kontaktowe:

Niedźwiada Kolonia 43

21-104 Niedźwiada

Tel. 81 851 34 08

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektor Barbara Jankowska

Pracownik Ilona Górska

Historia:

    Tradycje publicznego bibliotekarstwa powszechnego w gminie Niedźwiada zwykło wiązać się z datą 27 września 1909 roku. Wtedy to w Lubartowie przy ulicy Lubelskiej 16 otwarto bibliotekę z czytelnią Polskiej Macierzy Szkolnej. Umożliwiła ona ludności miasta i najbliższych terenów dostęp do książki. Data ta jest symboliczna.

    W okresie międzywojennym reaktywowano działalność lubartowskiej placówki Polskiej Macierzy Szkolnej. W 1917 roku wydział powiatowy chcąc rozszerzyć sieć biblioteczną zakupił 2000 książek beletrystycznych, jak również 20 szafek i tak powstały biblioteki wędrowne (z wymiennym księgozbiorem). Przed 1926 rokiem nabyto 4 takie biblioteki. W 1933 roku, w ramach tzw. akcji bibliotecznej podjętej w związku z zapowiadanym, a niedoszłym, uchwaleniem ustawy bibliotecznej, zakupiono kolejne 10 takich jednostek. W pierwszej kolejności ruchome biblioteki przydzielano przeważnie miejscowościom, w których działały uniwersytety niedzielne, m.in. była to także Niedźwiada.

    W kilkudziesięciotomowych kompletach, oprócz beletrystyki, było po kilka książek z zakresu rolnictwa i gospodarstwa domowego, geografii i podróży, higieny i sportu, przyrody i techniki, przysposobienia rolniczego, spółdzielczości, zagadnień społeczno-wychowawczych, gospodarczych i społeczno-kobiecych, krajoznawstwa i historii. Mogły z nich korzystać w pierwszej kolejności organizacje społeczne, w szczególności młodzieżowe, zaś w miarę możliwości pozostali mieszkańcy gminy.

    Bardzo ważną inicjatywę podjęto na posiedzeniu zarządu gminnego gminy Tarło w Niedźwiadzie 6 sierpnia 1936 roku. Sekretarz Leonard Niezabitowski zgłosił wniosek założenia biblioteki gminnej „…która by jeżeli nie całkowicie, to przynajmniej częściowo, zaspokajała coraz bardziej przejawiającą się, zwłaszcza wśród młodzieży, potrzebę czytelnictwa”. Inicjatywa nie doczekała się realizacji przed wojną, chociaż w projekcie budżetu gminy na lata 1938/1939 przewidziano pewną kwotę na założenie i utrzymanie biblioteki i czytelni publicznych.

    Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie powstała w 1949 roku, licząc w chwili otwarcia 820 woluminów. Obecnie placówka, łącznie z filiami posiada 25 962 pozycji książkowych oraz 45 tytułów czasopism bieżących. Z książnicy korzysta 1545 czytelników. W ubiegłym roku wypożyczono 41 145 pozycji. W ramach ogólnopolskiej akcji „Ikonka”, w 2004 roku jednostka została wyposażona w trzy stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu. W 2006 roku książnica wzbogaciła się o 1955 pozycji książkowych.

    Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie posiada trzy filie: Brzeźnica Bychawska, Pałecznica i Tarło. Filie mieszczą się w szkołach podstawowych. Wszystkie wyposażone są w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

    Filia w Brzeźnicy Bychawskiej działa w swoim środowisku od 1947 roku, początkowo jako punkt biblioteczny. Zasadnicza działalność rozpoczęła się 12 stycznia 1956 roku.

    Filia w Pałecznicy. W 1937 roku istniał punkt biblioteczny mieszczący się w Publicznej Szkole Powszechnej w Pałecznicy, z księgozbiorem liczącym 74 książki. Wypożyczanie odbywało się dwa razy w tygodniu. Po przerwie wojennej, w 1949 roku biblioteka powiatowa, we współpracy z organizacją młodzieżową „Wici”, założyła w Pałecznicy tzw. bibliotekę wędrowną z kompletem 30-40 książek. Na regularną już i udokumentowaną działalność, wskazuje prowadzona od 24 listopada 1955 roku księga inwentarzowa. Wraz z powstaniem placówki utworzono 5 punktów bibliotecznych w okolicznych sołectwach.

    Filia w Tarle. Czytelnictwo w tej miejscowości ma głębokie korzenie. Według wykazu z 1907 roku istniała tu polsko-rosyjska biblioteka ludowa. Była to placówka gminna, którą od 13 listopada 1904 roku zarządzał wójt Olsza. W okresie przedwojennym działała także biblioteka tzw. wędrowna (z wymiennym księgozbiorem). Po wojnie czytelnictwo rozwijało się poprzez pracę punktu bibliotecznego. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarle jest najmłodszą placówką biblioteczną na terenie gminy. Powstała we wrześniu 1962 roku.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. od 8.30 do 16.30

Czwartek w godz. od 7.30 do 15.30

Filie biblioteczne:

Filia biblioteczna w Brzeźnicy Bychawskiej

Brzeźnica Bychawska 123, 21-104 Niedźwiada

Czynna poniedziałek, środa , piątek w godz. od 8.30 do 17.20

Pracownicy - Krystyna Dziedzic, Bożena Przystupa

Filia biblioteczna w Pałecznicy

Pałecznica 81, 21-104 Niedźwiada

Czynna poniedziałek w godz. od 8.00 do 16.00

Czwartek w godz. od 8.00 do 17.00

Sobota w godz. od 9.00 do 14.20

Pracownik - Krystyna Dziedzic

Filia Biblioteczna w Tarle

Tarło 103, 21 104 Niedźwiada

Czynna wtorek w godz. od 8.30 do 16.00

środa, piątek w godz. od 8.30 do 17.00

Czwartek w godz. od 8.00 do 14.00

Pracownik - Bożena Przystupa

Punkty biblioteczne:

Punkt biblioteczny w Górce Lubartowskiej.

Mieści się w Szkole Podstawowej. Prowadzi go pracownik biblioteki.

 

Kategoria: Nasze biblioteki