Pracą Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii, agend oraz działów (Działu InstrukcyjnoMetodycznego, Działu Przetwarzania Danych, Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Działu Książki Mówionej, Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy).

Miejska Biblioteka Publiczna zatrudnia 36 osób pełniących swe funkcje na 34 etatach merytorycznych oraz 2 osoby na etatach pracowników obsługi. W strukturze wykształcenia większość pracowników (35%) posiada wykształcenie wyższe, 30% posiada wykształcenie bibliotekarskie zdobyte w studium bibliotekarskim, 24% ma wykształcenie średnie. Pozostałe 11% posiada wykształcenie średnie bibliotekarskie oraz średnie księgarskie. Kadra pracowników posiada przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na obejmowanych stanowiskach.